Image

Škoda Auto

Výstavba a přestavby skladovacích nebo výrobních prostor v letech 2006-2020 v celkovém finančním objemu přesahující 10 mld. Kč

 • Stavební projekt C9 - výstavba objektu Kompetenčního centra elektromobility, V19 - Rozšíření kancelářských ploch,
 • Revitalizace Haly M1A Vrchlabí - M6 eTC 732, c26 oprava kanceláří 1. NP,
 • Stavba retenční nádrže pro novou surovinovou kuchyň + HTÚ,
 • M13 klimamédium CO2,
 • Nástavby a přístavba spojovacího krčku mezi C9 a CE, havarijní stav střechy objektu 01
 • Kosmonosy, U6C - logistická hala - etapa II dopravníkový most U6B – AKL, M1-změna navážení sedaček,
 • C25 - stavební opravy části 2.NP/ C25,
 • Oprava střešního pláště budova O2 v Kosmonosech,
 • Objekt U20 - Innoraum - stavební úpravy zasedaček 115,
 • Instalace nízkouhlíkové technologie v SC Kosmonosy,
 • Nabíjecí infrastruktura pro elektromobilitu v Servisním centru v Kosmonosech,
 • M12L sklad výlisků, projekt U6C,
 • Česana jih - výstavba parkovacího domu,
 • Demolice M10, M13 - Rozšíření skladu údržby,
 • Stavební úpravy objektů U20 a U38,
 • M13 - drobné stavební úpravy,
 • M13 - úpravy skladu 70 a nový sklad na SZ,
 • MC Česana Jih - úprava skladu na kanceláře,
 • M13 - 5.linka zkoušek,
 • M1 - zkušebna vodotěsnosti,
 • M6 tréninkové centrum,
 • M14-nové měrové středisko,
 • K4 - přístavek pro adaptéry,
 • M12B dopravníkové mosty - oprava skladu, rekonstrukce jídelny v objektu AC MB,
 • C26 - přístavba a nástavba obj.C26, C25 - FINGERT II,
 • V19 Bourací práce - 1. NP,
 • M1 - týmové plošiny, PHEV – přístavba,
 • M12L sklad výlisků,
 • K7 - rozšíření montáže,
 • M12C propojení hal,
 • Demolice objektu SO 106+107, úprava haly B+C - sklad pneu a Demolice objektu SO 106+107,
 • M13 - zateplení pracoviště,
 • M14 - III. etapa - změna logistiky na svařovnu,
 • Stáčecí místo M1, M2,
 • Tankování LKW u M6,
 • M13 – kiosek, Kanceláře C27 č. 102,
 • V17 vestavek fotometrie II.,
 • D10 - oprava střechy,
 • M1-sanace po likvidaci 4. lakovací linky,
 • H1- stavební úpravy,
 • E6 - oprava fasády,
 • MB M14 - IV. etapa, přístavba haly,
 • M12C-změna využití LL,
 • KV M2 - přístavba šaten,
 • ŠPC Řepov – rozšíření,
 • U38 - Severní přístřešek,
 • U20 - přístavba a stavební úpravy,
 • M14 - III. etapa - změna logistiky na svařovnu,
 • M1 - sklad airbagů,
 • M13 - prodloužení CHÚC – severovýchod,
 • M1 - týmové plošiny,
 • ŠPC Řepov - oprava střechy a světlíků,
 • M11C - lakovna nové generace - přípravná fáze,
 • "Areál rodného domu FP,
 • "Nová zkušebna Exhalací",
 • M11B - Zásobník karosérií,
 • H3K - Přístavba haly,
 • MB M14 - IV. etapa, přístavba haly,
 • MB Obj.504 - pracoviště měření čelní plochy vozů a stavební úpravy, A4,
 • Kosmonosy - stavební úpravy objektu, 1 - sanace po likvidaci 4.lakovací linky,
 • Hala M4 - Mladá Boleslav",
 • M11B - Zásobník karosérií, Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu C9".,
 • "V17 - koordinátor BOZP - nový lis,
 • Zastřešení mezi halou M4 a M5,
 • Demontáž technologií a vyklizení haly H3K, I. etapa".,
 • Rozšíření hal M1C, M1D a Vestavba kanceláří DQ200, Vrchlabí