Image

PRE distribuce

Výstavba nebo rekonstrukce různých typů výstaveb VVN, VN po celém území Prahy a blízké okolí v letech 2006-2020 v celkovém finančním objemu přesahující 3. mld Kč – celkový objem se pohybuje kolem 320 projektů ročně.